TOMBOUKTOU'S OKALAN

______________________________________________

 
..
(Tombouktou´s Marhaba x Tombouktou´s Noukheila)

Vater des T-Wurfes Tombouktou´s

Sired Tombouktou´s T-litter

 

^

10.17.06

 

@IFRI DESIGN 2004